Thứ năm, 24/09/2020 | 22:52

Quà tặng âm nhạc

 

Hỗ trợ

Trần Mạnh Cường

My status

Ms Thúy Hằng

Kiều Thành Chung

LIÊN KẾT

Sản phẩm

Phần mềm giám sát Online web site

Hiện nay, từ các cửa hàng kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ ... đến các tập đoàn kinh tế lớn đều xây dựng và duy trì web site của mình. Để giám sát được web site 24/7, chủ động trong vận hành, không tốn chi phí ... chúng tôi cung cấp phần mềm giám sát web site chạy trên hệ điều hành Android 4.0 trở lên. Khi web site có sự cố thì chương trình sẽ thông báo (Hiển thị ở thanh trạng thái, kêu beep, rung) ngay trên máy di động của người quản lý, vì vậy người quản trị có thể chủ động khắc phục được ngay.

MÔ HÌNH KẾT NỐI

Mô hình kết nối phần mềm giám sát web site trên mobile

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

Bước 1: Tạo file chkserver.php hoặc chkserver.aspx
Nhiệm vụ của file chkserver.php (hoặc chkserver.aspx) là lấy ra thời gian của cơ sở dữ liệu theo định dạng YYYY-MM-DD HH:Mi:SS (Năm-Tháng-Ngày Giờ-Phút-Giây : Giờ theo định dạng 24 giờ) và trả lại cho trình duyệt.

Nếu web site được xây dựng bằng PHP thì code của trang chkserver.php như sau:
<?php
$kq = “”;
$link = mysql_connect("localhost", "user", "pass")or die("");
mysql_select_db("ten_csdl", $link);
$q = "select DATE_FORMAT(now(),'%Y-%m-%d %H:%i:%s') from dual";
$result = mysql_query($q) or die("Query failed : " . mysql_error());
$result_int = mysql_affected_rows();
if ($result_int >=1)
{
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM))
{
$kq = $line[0];
}
mysql_free_result($result);
}
mysql_close($link);
echo $kq;
?>
Nếu web site được xây dựng bằng .NET thì file chkserver.aspx có dạng
<%@ Page Language="VB"
%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Multi Task</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<%

Dim act As String
Dim s, kq As String
kq = ""

Dim Cn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Try
Cn.ConnectionString = “Chuỗi kết nối CSDL SQL Server”
Cn.Open()
s = "SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE() , 120) as ngayhientai"
rs = Cn.Execute(s)
If rs.EOF = False Then
Do While Not rs.EOF
kq = rs.Fields(0).Value.ToString()
rs.MoveNext()
Loop
End If

rs.Close()
Cn.Close()

kq = "<span>" & kq & "</span>"
Response.Write(kq)
%>
</div>
</form>
</body>
</html>


Đẩy file chkserver.php (hoặc chkserver.aspx) lên Hosting, kiểm tra hoạt động của file bằng cách mở trình duyệt, gõ thử :
http://Tên_Miền_Của_Bạn/chkserver.php
Ví dụ tên miền UngdungPhanmem.com thì khi kiểm tra gõ : http://UngdungPhanmem.com/chkserver.php
Nếu thấy kết quả là thời gian của hệ thống thì trang web đã hoạt động bình thường. Tiếp tục thực hiện bước 2.

Bước 2: Cài đặt chương trình trên máy điện thoại
Download chương trình về máy di động hoặc máy tính bảng (Yêu cầu hệ điều hành là Android 4.0 trở lên)
Download File nén (Khoảng 320Kb):
http://UngdungPhanmem.com/CheckServer.zip
Hoặc download luôn file cài đặt *.apk (Khoảng 320Kb):
http://UngdungPhanmem.com/CheckServer.apk
Nếu download file nén thì cần giải nén ra, được file CheckServer.apk
Chạy file CheckServer.apk, máy điện thoại sẽ thực hiện cài đặt chương trình (Có thể máy điện thoại sẽ cần cấp quyền cho phép cài đặt từ thẻ nhớ)

Bước 3: Cấu hình
Sau khi cài đặt xong, biểu tượng của chương trình sẽ là
Chạy chương trình, khi chưa cấu hình, chương trình sẽ thông báo

Phần mềm giám sát web site trên mobile

Kích nút lệnh Cấu hình, cửa sổ cấu hình hiện ra :

Phần mềm giám sát web site trên mobile

Thực hiện cấu hình cho chương trình.
- Thời gian lặp (Tính bằng giây) là thời gian chương trình sẽ truy xuất vào trang chkserver.php (hoặc chkserver.aspx) để lấy thời gian của máy chủ. Để tần suất tùy theo yêu cầu quản lý (Ví dụ 30 giây, 60 giây, ... 240 giây, ...)
- Địa chỉ URL : Là địa chỉ cần kiểm tra, chính là đường dẫn của trang chkserver.php (hoặc chkserver.aspx)
Định dạng ở đây sẽ là : Tên đại diện cho đường link cần giám sát 1~Địa chỉ URL 1@ Tên đại diện cho đường link cần giám sát 2~Địa chỉ URL 2
Dùng dấu @ để phân cách giữa các web site cần giám sát, dùng ký tự ~ để ngăn cách giữa tên đặt và đường link.
Ví dụ giám sát 2 đường link : http://UngdungPhanmem.com/chkserver.php (Đặt tên là VPS) và http://1080.vn/chkserver.aspx (Đặt tên là 1080.vn) thì nhập cấu hình như sau :
VPS~http://UngdungPhanmem.com/chkserver.php @1080.vn~http://1080.vn/chkserver.aspx
Sau khi nhập xong thông tin, kích nút lệnh Lưu lại. File cấu hình được lưu tại vị trí Sdcard/Config/cfg_checkserver.txt
Sau đó để thoát thì kích nút lệnh Thoát.

Bước 4: Kiểm tra kết quả hoạt động
Khởi động lại máy điện thoại hoặc máy tính bảng, service của chương trình tự động kích hoạt (Không cần người dùng thao tác chạy nhân công). Service sẽ thực hiện giám sát theo file cấu hình Sdcard/Config/cfg_checkserver.txt và ghi log lại vào file : Sdcard/Log/log_checkserver.txt
Kiểm tra qua log file:
Mở file log_checkserver.txt, dữ liệu log có dạng:

Phần mềm giám sát web site trên mobile

Nếu nhìn thấy log ghi các web site giám sát được thì chương trình đã hoạt động bình thường. Khi nào web bị lỗi (Lỗi web server, lỗi cơ sở dữ liệu) thì chương trình sẽ báo trên máy di động cho người quản lý được biết.
Log file sẽ được ghi đè khi tăng đến 100Kb.

Kiểm tra qua giao diện chương trình:

Phần mềm giám sát web site trên mobile

Chạy chương trình và chờ kết quả giám sát của service. Khi service chạy ngầm, giám sát các web site, sau khi giám sát xong thì sẽ quảng bá kết quả ra, chương trình nhận được và hiển thị như hình vẽ. Kết quả ở đây cho thấy 3 web site hoạt động bình thường (Lấy được thời gian của server)

Các tin khác

Phần mềm nhắn tin sms qua modem GSM

Phần mềm Auto VPN Server và Auto VPN Client để kết nối 2 lớp mạng máy tính qua ADSL

Phần mềm Quản lý Internet Cafe

Phầm mềm Quản lý Khách sạn, quản lý cuộc gọi cho Tổng đài nội bộ

Phần mềm cấp số gọi số tự động

Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý vật tư, công nợ

Phần mềm chấm công bằng quẹt thẻ từ hoặc vân tay
Quay lại Lên trên

Chuyên mục

 Sản phẩm

 Giải pháp

 Dịch vụ

LIÊN KẾT

Giải pháp nhắn tin sms qua modem GSM

Trong thời đại của sự bùng nổ thông tin, các doanh nghiệp chú trọng vào việc đem thông tin tiếp cận được với Khách hàng càng nhanh càng tốt. Ngoài các giải pháp như gửi thư tay qua đường Bưu Điện, gửi thư điện tử, gọi điện thoại, .... thì nhắn tin SMS cho các máy điện thoại di động là một lựa chọn hợp lý. ...

Xem tiếp

Phần mềm chấm công bằng quẹt thẻ từ hoặc vân tay

Dựa vào số liệu quẹt thẻ hoặc vân tay, phần mềm chấm công sẽ tự động lưu trữ thời gian ra vào của nhân viên, công nhân trong một Công ty. Số liệu này được lưu lại và phục vụ cho việc tính năng suất lao động, lương thưởng ... cho nhân viên. ...

Xem tiếp

Phần mềm cấp số gọi số tự động

Với các khu vực hành chính công, các trung tâm bảo hành, ... hiện tượng người dân xếp hàng chờ đến lượt là 1 tồn tại, gây nhiều bức xúc cho nhân viên giao dịch cũng như cho người dân. ...

Xem tiếp

Phầm mềm Quản lý Khách sạn, quản lý cuộc gọi cho Tổng đài nội bộ

Bạn có tổng đài nội bộ (PABX) và Bạn cần quản lý các cuộc gọi từ các máy lẻ ra ngoài (bao gồm tất cả các loại cuộc gọi từ nội hạt, di động, dịch vụ, quốc tế ...) phần mềm Quản lý cuộc gọi cho Tổng đài nội bộ sẽ thực hiện công việc đó một cách tự động cho Bạn. ...

Xem tiếp

Giải pháp và phần mềm tự động duy trì, thiết lập kết nối VPN trên đường truyền ADSL

Giải pháp và phần mềm này cho phép kết nối các mạng máy tính tại các khu vực địa lý khác nhau trên toàn thế giới thành một mạng LAN qua đường truyền ADSL thông thường. ...

Xem tiếp

Phần mềm Auto VPN Server và Auto VPN Client để kết nối 2 lớp mạng máy tính qua ADSL

Phần mềm Auto VPN Server và Auto VPN Client sẽ thực hiện kết nối VPN tự động giữa máy tính và máy tính, máy tính và mạng máy tính, giữa 2 mạng máy tính. Nếu đường ADSL bị sự cố, kết nối sẽ bị ngắt, tuy nhiên ngay sau khi đường ADSL được khôi phục thì kết nối sẽ tự động được khôi phục trong khoảng thời gian từ 10 - 20 giây. ...

Xem tiếp

Thiết kế, nâng cấp web site cho các Công ty, Cửa hàng

Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, am hiểu các công nghệ thiết kế web hiện đại, các kỹ thuật nhằm tối ưu hóa web cho các máy tìm kiếm : GOOGLE, YAHOO, ... Chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại cho Quý Khách hàng một Web site chuyên nghiệp ...

Xem tiếp

Hosting giá rẻ Backup hàng ngày

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hosting với chi phí rẻ nhất hiện nay. Server đường truyền ổn định, web site của Quý Khách được backup định kỳ hàng ngày. Ngoài ra, nếu Quý Khách hàng muốn sử dụng mail như là Google mail, chúng tôi hỗ trợ cấu hình email miễn phí theo tên miền, ví dụ có tên miền abc.com thì email theo tên miền sẽ là xyz@abc.com ...

Xem tiếp

Phần mềm nhắn tin sms qua modem GSM

Hiện nay các doanh nghiệp, trường học, ... đều có nhu cầu nhắn tin sms cho các Khách hàng hoặc cho các nhóm nhân viên, ... một cách nhanh nhất, tự động, nhắn theo lịch. Nếu thực hiện triển khai hệ thống nhắn tin theo các đầu số ngắn 8xxx, 4xxx, 1900... thì chi phí triển khai rất tốn kém. Chúng tôi phát triển hệ thống nhắn tin SMS thông qua modem GSM, sử dụng SIM điện thoại do đó thuận tiện cho các đơn vị sử dụng, quản lý và khai thác sau này. ...

Xem tiếp

Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý vật tư, công nợ

Bạn đang quản lý một Công ty, cửa hàng, ... và bạn cần quản lý một cách chính xác số lượng vật tư, hàng hoá, công nợ của Chủ hàng, Khách hàng, ... Chương trình Quản lý bán hàng - Vật tư - Công nợ sẽ thực hiện được điều đó. ...

Xem tiếp

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG & PHẦN MỀM 3CSI

Địa chỉ : Số 92 Đào Tấn - Ba Đình - Hà Nội

Web : http://UngdungPhanmem.com

 

+ Liên hệ: Trần Mạnh Cường

 091 322 1234
 cuong.tm.sw@gmail.com

+ Phụ trách Quan hệ Khách hàng:

Ms Thúy Hằng 0915259968

LIÊN HỆ
 Kiều Thành Chung - 0909268246